Over dançarte

Over het project “Dançarte”

Gebruik makend van haar jarenlange ervaring in klassiek ballet, jazz, moderne dans, Afro-Braziliaanse dans, Spaanse dans en flamenco wil Sônia op een ludieke, artistieke en plezierige manier komen tot een betere lichaamsbeheersing die de weg opent naar een grotere zelfkennis en expressiviteit, naar een rijkere danskunst of “Dançarte”. Het project staat open voor iedereen en op elk moment, immers iedereen heeft zijn eigen tempo, ritme en vaardigheden.

Momenteel loopt reeds Dançarte voor jongeren op maandagen. Andere cursussen staan op stapel: Dançarte Sevillianas, Dançarte Flamenco, Dançarte voor kinderen, Dançarte voor volwassenen en Dançarte voor de betere leeftijd (55+). Geïnteresseerden in een of meerdere cursussen kunnen zich inschrijven via e-mail of per telefoon. Een cursus zal starten bij een minimum inschrijving van drie personen. Onderstaande programmatie kan gewijzigd worden afhankelijk van de interesse.

Alle cursussen gaan door in de danszaal op de Stenenbrug 85 te Borgerhout.

Inlichtingen en inschrijving: telefoon 0478/370 848

of e-mail: soniamagalhaes@hotmail.be

Prijzen: Volwassen, jongeren en betere leeftijd (55+): 100 euro voor 10 lessen.

Kinderen: 80 euro voor 10 lessen.

Voor broertjes of zusjes en voor wie inschrijft voor twee of meer cursussen zal vanaf de tweede inschrijving een korting gegeven worden van 50%.

 

Maandagen

Woensdagen

19.00-20.00 uur

Dançarte voor jongeren

14.30-15.30 uur

Dançarte voor betere leeftijd (55+)

20.00-21.00 uur

Dançarte Sevillanas beginners

15.30-16.30 uur

Dançarte voor kinderen van 5 tot 8

21.00-22.00 uur

Dançarte Flamenco beginners

16.30-17.30 uur

Dançarte voor kinderen van 8 tot 12

19.30-20.30 uur

Dançarte voor volwassenen

 

  1. Dançarte voor jongeren.

Wanneer?

Op maandagen van 19.00 tot 20.00 uur.

 

  1. Dançarte Sevillianas beginners

Wanneer?

Op maandagen van 20.00 tot 21.00 uur

 

  1. Dançarte Flamenco beginners

Wanneer?

Op maandagen van 21.00 tot 22.00 uur

 

  1. Dançarte voor de betere leeftijd (55+)

Wanneer?

Op woensdagen van 14.30 tot 15.30 uur

Wat?

De cursus heeft als doel het verbeteren van de coördinatie, het evenwicht, het ritme, het lichaamsbewustzijn, de weerstand en het geheugen van de oudere. De dans slaagt erin emoties en geestesgesteldheid uit te drukken terwijl men tegelijkertijd werkt aan de bewegingsvaardigheden en de zelfkennis van de deelnemer. Hierdoor is de dans een gunstig hulpmiddel om de levenskwaliteit en fysieke en mentale gezondheid van de oudere te verbeteren. Bovendien vergemakkelijkt de dans de sociale integratie, verstevigt het vriendschappen, vermindert het angsten, onzekerheden en de eenzaamheid die onze ouderen ervaren in het dagelijks leven. Het valt niet te ontkennen dat lichamelijke en mentale activiteit fundamenteel zijn voor het leven en voor de verbetering van de levenskwaliteit van de oudere. Dansen is ontspanning, plezier, spiritualiteit, zelfexpressie, communicatie en motivatie of het nu in groep, per paar of in je eentje is.

  1. Dançarte voor kinderen van 5 tot 8 jaar

Wanneer?

Op woensdagen van 15.30 tot 16.30 uur

Wat?

De cursus heeft als doel de expressieve mogelijkheden van het kind te mobiliseren in relatie met de ruimte, het lichaam en de beweging. In de wekelijkse samenkomsten ervaart en vereenzelvigt het kind verschillende kwaliteiten en bewegingsmogelijkheden zodat het zich op een vrije manier kan uitdrukken, zich kan ontdekken en herkennen in de ruimte, plasticiteit kan scheppen in de individuele en collectieve ruimte, zijn ideeën kan delen en doorheen dit alles op een speelse en creatieve wijze zijn motorische coördinatie, de ruimtelijke oriëntatie en muzikaliteit zal verbeteren.

  1. Dançarte voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Wanneer?

Op woensdagen van 16.30 tot 17.30 uur

Wat?

De cursus heeft als doel de expressieve mogelijkheden van het kind te mobiliseren in relatie met de ruimte, het lichaam en de beweging. In de wekelijkse samenkomsten ervaart en vereenzelvigt het kind verschillende kwaliteiten en bewegingsmogelijkheden zodat het zich op een vrije manier kan uitdrukken, zich kan ontdekken en herkennen in de ruimte, plasticiteit kan scheppen in de individuele en collectieve ruimte, zijn ideeën kan delen en doorheen dit alles op een speelse en creatieve wijze zijn motorische coördinatie, de ruimtelijke oriëntatie en muzikaliteit zal verbeteren.

 

  1. Dançarte voor volwassenen

Wanneer?

Op woensdagen van 19.30 tot 20.30 uur